RuralActiva Entrada  |  Registre           Cerca

 caes
 

RuralActiva

 

   :: El projecte Rural Activa ::

RuralActiva neix del convenciment que pel desenvolupament sostenible del món rural català cal que hi hagi activitat econòmica dinàmica i diversificada, que posi en valor i preservi les riqueses naturals i culturals del territori, i que hi impulsi el desplegament d’infraestructures i serveis.

RuralActiva vol fomentar i posar en valor l’emprenedoria i la creació d’empreses en les zones rurals, perquè contribuirà a millorar la qualitat de vida de la població, dinamitzarà les economies locals i enriquirà el capital humà per al treball en i per la comunitat local.
 

  

Origen:

La Fundació del Món Rural (FMR) té per missió trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, infraestructures i serveis suficients i de qualitat, i que preservin el territori i les seves riqueses naturals i culturals.

Des de la Fundació del Món Rural s’analitza el sistema agroalimentari, un sector estratègic de l’economia rural, així com altres activitats no agràries, amb la perspectiva de fomentar la innovació i aquells elements que incentivin el dinamisme econòmic i la competitivitat de les activitats empresarials ubicades en les diferents zones del territori català.

A partir d’aquest convenciment, la FMR impulsa el projecte RuralActiva.
 

Què es fa i com:

RuralActiva té l’objectiu principal de dinamitzar la creació d’empreses en les zones rurals catalanes, a través de l’anàlisi dels principals factors que hi incideixen, de la detecció i estímul de les potencialitats, de posar en valor els agents públics i privats que hi actuen i del foment de sinèrgies entre ells.

En aquest sentit, RuralActiva impulsa l’elaboració de propostes i recomanacions de millora de les estratègies i dels instruments de foment i suport a l’emprenedoria, i dissenya i executa models i plans pilot per a la implementació de nous instruments.

Les accions de RuralActiva abasten àmbits de treball diferents i alhora complementaris, i s’aposta per la integralitat i la transversalitat a l’hora d’abordar el treball pel foment i el suport a la creació d’empreses en entorns rurals.

Integralitat, perquè es treballen de manera paral•lela diferents aspectes estratègics;

Transversalitat, en tant que es treballen amb la implicació i de manera conjunta amb els principals agents públics i privats que hi intervenen a través de grups d’experts, plans pilot, etc.

 

Àmbits de treball

Diagnosi de l'emprenedoria rural:

El Model Rural Activa, realitza una diagnosi de la situació actual que inclou l’anàlisi de l’oferta de serveis (polítiques de foment a la creació d’empreses en el món rural català) i l’anàlisi de la demanda de serveis (característiques dels emprenedors i empreses rurals). A part d’aquesta diagnosi es proposarà una sèrie de recomanacions i propostes de millora dels programes i /o ajudes existents a la creació d’empreses en les zones rurals.

La diagnosi s’anirà enriquint dels diferents treballs desenvolupats en el marc del projecte RuralActiva.
 

Objectius:

 • Fer un catàleg de productes i serveis respecte el foment de l’emprenedoria, la creació i la consolidació d’empreses en els territoris rurals catalans.
 • Identificar els agents que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans.
 • Determinar el perfil de l’emprenedor rural.
 • Caracteritzar les empreses de recent creació.
 • Reunir els experts que treballen en emprenedoria rural en les diferents zones territorials catalanes.
 • Extreure recomanacions i propostes de millora per establir les bases del programa-marc d’emprenedoria rural, Rural Activa.
 • Determinar les debilitats de l’oferta de mesures de suport a la creació d’empreses, respecte els set àmbits de treball que defineixen el model Rural Activa.
 • Detectar les amenaces dels programes de dinamització econòmica en els territoris rurals catalans.
 • Determinar les fortaleses de les polítiques i d’altres programes de desenvolupament rural, per tal de potenciar-les.
 • Descobrir i posar en valor les oportunitats en el desenvolupament d’activitats econòmiques en les zones rurals a través del foment de l’emprenedoria.
 •  

.

Accions

“Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves?” (2012)
En aquest enllaç trobareu la diagnosi del projecte ODISSEU sobre les migracions juvenils a Catalunya i les oportunitats d’arrelament a les zones rurals d’origen, així com també un recull comparatiu de casos d’èxit similars en altres països i una visita d’intercanvi d’experiències al programa Place aux jeunes (Quebec). El territori d'estudi de la diagnosi són les comarques Alta Ribagorça, Noguera, Ribera d'Ebre, Ripollès i Solsonès, s'afegeixen les comarques del Priorat i l'Alt Urgell.
Més informació
.........
Pàg. 4 / 4 |<<    <<   1  2  3  [4]  >>   >>|  
spacer
separador

  

 

 

 Rudona
 

 

 
spacer
RuralActiva - Emprenedoria rural Fundacio del Mon Rural
www.ruralactiva.net
info@ruralactiva.net
spacer
Copyright 2010 - Fundació del Món Rural
Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a. 25008 Lleida
Tel. 973 229 360 - Fax: 973 229 365
www.fmr.cat  :::  fmr@fmr.cat
spacer
Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya Inicia: per la creació d'empreses
Fons Social Europeu