RuralActiva Entrada  |  Registre           Cerca

 caes
 

RuralActiva

 

   :: El projecte Rural Activa ::

RuralActiva neix del convenciment que pel desenvolupament sostenible del món rural català cal que hi hagi activitat econòmica dinàmica i diversificada, que posi en valor i preservi les riqueses naturals i culturals del territori, i que hi impulsi el desplegament d’infraestructures i serveis.

RuralActiva vol fomentar i posar en valor l’emprenedoria i la creació d’empreses en les zones rurals, perquè contribuirà a millorar la qualitat de vida de la població, dinamitzarà les economies locals i enriquirà el capital humà per al treball en i per la comunitat local.
 

  

Origen:

La Fundació del Món Rural (FMR) té per missió trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, infraestructures i serveis suficients i de qualitat, i que preservin el territori i les seves riqueses naturals i culturals.

Des de la Fundació del Món Rural s’analitza el sistema agroalimentari, un sector estratègic de l’economia rural, així com altres activitats no agràries, amb la perspectiva de fomentar la innovació i aquells elements que incentivin el dinamisme econòmic i la competitivitat de les activitats empresarials ubicades en les diferents zones del territori català.

A partir d’aquest convenciment, la FMR impulsa el projecte RuralActiva.
 

Què es fa i com:

RuralActiva té l’objectiu principal de dinamitzar la creació d’empreses en les zones rurals catalanes, a través de l’anàlisi dels principals factors que hi incideixen, de la detecció i estímul de les potencialitats, de posar en valor els agents públics i privats que hi actuen i del foment de sinèrgies entre ells.

En aquest sentit, RuralActiva impulsa l’elaboració de propostes i recomanacions de millora de les estratègies i dels instruments de foment i suport a l’emprenedoria, i dissenya i executa models i plans pilot per a la implementació de nous instruments.

Les accions de RuralActiva abasten àmbits de treball diferents i alhora complementaris, i s’aposta per la integralitat i la transversalitat a l’hora d’abordar el treball pel foment i el suport a la creació d’empreses en entorns rurals.

Integralitat, perquè es treballen de manera paral•lela diferents aspectes estratègics;

Transversalitat, en tant que es treballen amb la implicació i de manera conjunta amb els principals agents públics i privats que hi intervenen a través de grups d’experts, plans pilot, etc.

 

Àmbits de treball

Diagnosi de l'emprenedoria rural:

El Model Rural Activa, realitza una diagnosi de la situació actual que inclou l’anàlisi de l’oferta de serveis (polítiques de foment a la creació d’empreses en el món rural català) i l’anàlisi de la demanda de serveis (característiques dels emprenedors i empreses rurals). A part d’aquesta diagnosi es proposarà una sèrie de recomanacions i propostes de millora dels programes i /o ajudes existents a la creació d’empreses en les zones rurals.

La diagnosi s’anirà enriquint dels diferents treballs desenvolupats en el marc del projecte RuralActiva.
 

Objectius:

 • Fer un catàleg de productes i serveis respecte el foment de l’emprenedoria, la creació i la consolidació d’empreses en els territoris rurals catalans.
 • Identificar els agents que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans.
 • Determinar el perfil de l’emprenedor rural.
 • Caracteritzar les empreses de recent creació.
 • Reunir els experts que treballen en emprenedoria rural en les diferents zones territorials catalanes.
 • Extreure recomanacions i propostes de millora per establir les bases del programa-marc d’emprenedoria rural, Rural Activa.
 • Determinar les debilitats de l’oferta de mesures de suport a la creació d’empreses, respecte els set àmbits de treball que defineixen el model Rural Activa.
 • Detectar les amenaces dels programes de dinamització econòmica en els territoris rurals catalans.
 • Determinar les fortaleses de les polítiques i d’altres programes de desenvolupament rural, per tal de potenciar-les.
 • Descobrir i posar en valor les oportunitats en el desenvolupament d’activitats econòmiques en les zones rurals a través del foment de l’emprenedoria.
 •  

.

Accions

Notícies a la premsa del projecte (2010-2011)
Article publicat al diari EL9NOU en referència al projecte "Emprendre a la meva escola"
Més informació
.........
Entrevista a Eduard Trepat a Lleida TV (2011)
El programa "Cafeïna" de Lleida TV entrevista Eduard Trepat, de la Fundació Món Rural, en referència al projecte "Emprendre a la meva escola"
Més informació
.........
Aparició del mercat de Bot a TV3, dins el projecte "Emprendre a la meva escola" (2011)
El TN Comarques Tarragona de TV3 mostra el mercat de Bot, on els alumnes de l'escola local han venut els productes creats per ells mateixos dins el projecte "Emprendre a la meva escola".
Més informació
.........
Projecte ODISSEU (2011-2012)
És un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) que pretén prevenir i frenar la migració juvenil cap al medi urbà i peri-urbà. Això s’aconseguirà a partir d’un programa que faciliti la inserció laboral dels i les joves del món rural i que promogui el seu compromís social amb l’àmbit rural. Aquesta iniciativa actuarà en el territori de forma transversal sobre els agents que incideixen en la situació dels joves rurals i portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de la migració juvenil de les zones rurals. Alhora, es vol afavorir i promoure la integració laboral i l’emprenedoria dels i les joves en les seves zones rurals d’origen. A més, també es vol sensibilitzar a la joventut, als agents locals i al públic en general dels efectes i impactes de la migració juvenil en l’àmbit rural
Més informació
.........
“Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves?” (2012)
.........
Pàg. 3 / 4 |<<    <<   1  2  [3]  4  >>   >>|  
spacer
separador

  

 

 

 Rudona
 

 

 
spacer
RuralActiva - Emprenedoria rural Fundacio del Mon Rural
www.ruralactiva.net
info@ruralactiva.net
spacer
Copyright 2010 - Fundació del Món Rural
Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a. 25008 Lleida
Tel. 973 229 360 - Fax: 973 229 365
www.fmr.cat  :::  fmr@fmr.cat
spacer
Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya Inicia: per la creació d'empreses
Fons Social Europeu