RuralActiva Entrada  |  Registre           Cerca

 caes
 

RuralActiva

 

   :: El projecte Rural Activa ::

RuralActiva neix del convenciment que pel desenvolupament sostenible del món rural català cal que hi hagi activitat econòmica dinàmica i diversificada, que posi en valor i preservi les riqueses naturals i culturals del territori, i que hi impulsi el desplegament d’infraestructures i serveis.

RuralActiva vol fomentar i posar en valor l’emprenedoria i la creació d’empreses en les zones rurals, perquè contribuirà a millorar la qualitat de vida de la població, dinamitzarà les economies locals i enriquirà el capital humà per al treball en i per la comunitat local.
 

  

Origen:

La Fundació del Món Rural (FMR) té per missió trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, infraestructures i serveis suficients i de qualitat, i que preservin el territori i les seves riqueses naturals i culturals.

Des de la Fundació del Món Rural s’analitza el sistema agroalimentari, un sector estratègic de l’economia rural, així com altres activitats no agràries, amb la perspectiva de fomentar la innovació i aquells elements que incentivin el dinamisme econòmic i la competitivitat de les activitats empresarials ubicades en les diferents zones del territori català.

A partir d’aquest convenciment, la FMR impulsa el projecte RuralActiva.
 

Què es fa i com:

RuralActiva té l’objectiu principal de dinamitzar la creació d’empreses en les zones rurals catalanes, a través de l’anàlisi dels principals factors que hi incideixen, de la detecció i estímul de les potencialitats, de posar en valor els agents públics i privats que hi actuen i del foment de sinèrgies entre ells.

En aquest sentit, RuralActiva impulsa l’elaboració de propostes i recomanacions de millora de les estratègies i dels instruments de foment i suport a l’emprenedoria, i dissenya i executa models i plans pilot per a la implementació de nous instruments.

Les accions de RuralActiva abasten àmbits de treball diferents i alhora complementaris, i s’aposta per la integralitat i la transversalitat a l’hora d’abordar el treball pel foment i el suport a la creació d’empreses en entorns rurals.

Integralitat, perquè es treballen de manera paral•lela diferents aspectes estratègics;

Transversalitat, en tant que es treballen amb la implicació i de manera conjunta amb els principals agents públics i privats que hi intervenen a través de grups d’experts, plans pilot, etc.

 

Àmbits de treball

Diagnosi de l'emprenedoria rural:

El Model Rural Activa, realitza una diagnosi de la situació actual que inclou l’anàlisi de l’oferta de serveis (polítiques de foment a la creació d’empreses en el món rural català) i l’anàlisi de la demanda de serveis (característiques dels emprenedors i empreses rurals). A part d’aquesta diagnosi es proposarà una sèrie de recomanacions i propostes de millora dels programes i /o ajudes existents a la creació d’empreses en les zones rurals.

La diagnosi s’anirà enriquint dels diferents treballs desenvolupats en el marc del projecte RuralActiva.
 

Objectius:

 • Fer un catàleg de productes i serveis respecte el foment de l’emprenedoria, la creació i la consolidació d’empreses en els territoris rurals catalans.
 • Identificar els agents que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans.
 • Determinar el perfil de l’emprenedor rural.
 • Caracteritzar les empreses de recent creació.
 • Reunir els experts que treballen en emprenedoria rural en les diferents zones territorials catalanes.
 • Extreure recomanacions i propostes de millora per establir les bases del programa-marc d’emprenedoria rural, Rural Activa.
 • Determinar les debilitats de l’oferta de mesures de suport a la creació d’empreses, respecte els set àmbits de treball que defineixen el model Rural Activa.
 • Detectar les amenaces dels programes de dinamització econòmica en els territoris rurals catalans.
 • Determinar les fortaleses de les polítiques i d’altres programes de desenvolupament rural, per tal de potenciar-les.
 • Descobrir i posar en valor les oportunitats en el desenvolupament d’activitats econòmiques en les zones rurals a través del foment de l’emprenedoria.
 •  

.

Accions

Alumnes de Primària venen els seus productes al mercat de Lleida (2012)
Alumnes de Primària, en representació dels 200 alumnes que participen en el projecte al Segrià i les Garrigues, han estat durant tot el matí al Mercat de Lleida venent els productes artesanals que han fabricat al llarg del curs escolar 2011-2012 en les cooperatives constituïdes per ells, dins del programa de foment de l’emprenedoria Emprendre a la Meva Escola (EME), impulsat i coordinat per la Fundació del Món Rural (FMR).
Més informació
Imatges/20120524 mercat EME.JPG
.........
Projecte Emprendre a la Meva Escola. Memòria d'actuacions 2010-2011 (Març 2012)
En la memòria es detallen les diferents actuacions portades a terme durant el curs escolar 2010-2011 en el marc del projecte Emprendre a la Meva Escola per a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat de les escoles rurals.
Més informació
.........
Programa Emprendre a la Meva Escola (Període del 06/02/2012 fins el 30/06/2012)
El Projecte "Emprendre a la Meva Escola" es va iniciar el 2010, amb la participació de 16 escoles, i enguany s'han sumat 17 escoles. El projecte Emprendre a la Meva Escola, EME, es desenvolupa en el marc de la iniciativa Ruralactiva, promoguda per la Fundació del Món Rural, FMR. Durant el curs escolar l’alumnat crea i gestiona una cooperativa en la qual fabriquen productes que posteriorment vendran en un mercat o una fira del seu poble o comarca a final de curs. D’aquesta manera els escolars de primària coneixen tots els passos pràctics requerits a la vida per gestionar un projecte empresarial comú a través d’una experiència pràctica. A l'enllaç podeu trobar un dossier explicatiu del mateix.
Més informació
.........
Presentació dels resultats de l’estudi “Creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de finançament” (2011)
En el marc del projecte RURALACTIVA:EMPRENEDORIA RURAL, la Fundació del Món Rural presenta els resultats de l’estudi “Creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de finançament”, que vol ser una eina que contribueixi a repensar les polítiques d’ocupació i de foment de l’emprenedoria al món rural català, en un moment on aquests factors requereixen d’escenaris innovadors i emergents i plantejaments novedosos. La jornada ha estat un instrument de presentació dels resultats i propostes, i alhora un marc de diàleg i reflexió.
Més informació
.........
Com finançaré el meu projecte? Crear empresa al món rural (Març 2010, Vic)
Jornada que pretén fomentar el coneixement dels emprenedors rurals per escollir les línies de finançament més adients pel seu negoci, posar de manifest la necessitat d’una correcta planificació del finançament de l’activitat i finalment preparar els emprenedors rurals per defensar el projecte enfront els possibles inversors.
Més informació
.........
Pàg. 1 / 4 |<<    <<   [1]  2  3  4  >>   >>|  
spacer
separador

  

 

 

 Rudona
 

 

 
spacer
RuralActiva - Emprenedoria rural Fundacio del Mon Rural
www.ruralactiva.net
info@ruralactiva.net
spacer
Copyright 2010 - Fundació del Món Rural
Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a. 25008 Lleida
Tel. 973 229 360 - Fax: 973 229 365
www.fmr.cat  :::  fmr@fmr.cat
spacer
Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya Inicia: per la creació d'empreses
Fons Social Europeu