RuralActiva Entrada  |  Registre           Cerca

 caes
 

RuralActiva

 

   :: El projecte Rural Activa ::

Nous jaciments d'ocupació

En l’àmbit dels nous jaciments d’ocupació s’hi treballen les oportunitats professionals que les noves cultures del treball, les noves ocupacions, i els sectors econòmics emergents comporten.

> Veure recursos relacionats


 

  

En aquest cas, es proposa el desenvolupament paral•lel de dos àmbits de treball, que són els nous jaciments d’ocupació i el finançament.

Els nous jaciments d’ocupació constitueixen un pilar bàsic en les polítiques d’ocupació a Catalunya. Porten implícita la satisfacció de les noves necessitats socials, estan ubicats avui en mercats que presenten deficiències i solen tenir un àmbit de producció /prestació territorialment definit. Ja des del 1993, la Comissió de les Comunitats Europees en el document “Creixement, competitivitat i ocupació”, més conegut com el “El Llibre Blanc de Delors”, planteja els reptes de les societats europees i apunta a potenciar una economia al servei de l’ocupació, i no només del creixement econòmic, a través dels nous jaciments d’ocupació.

Al món rural en particular, aquests nous jaciments d’ocupació ens ofereixen una vessant estratègica importantíssima per redreçar i reactivar el teixit econòmic i empresarial del món rural català.

Amb aquest treball es vol aportar elements de reflexió, estratègies i eines per a invertir en les zones rurals dinàmiques socioeconòmiques negatives a través d’explotar noves oportunitats d’ocupació, de diversificació econòmica, de fonts complementàries de rendes, d’aprofitament de les potencialitats de l’entorn i capital humà locals, i d’atraure inversions i mà d’obra.

Aquest àmbit d’actuació està integrat per les següents accions:

  1. Estudi de detecció de nous jaciments d’ocupació a les comarques rurals catalanes. Elaboració de propostes per a perfils/grups de comarques.
  2. Estudi anàlisi de les línies de finançament públic per a la creació d’empreses i avaluació de la seva adaptació als nous jaciments detectats. Elaboració de propostes d’adequació i millora.
  3. Acte de presentació dels resultats de l’estudi de nous jaciments d’ocupació i el seu finançament. Accions de difusió.
  4.  

 

Accions

Presentació dels resultats de l’estudi “Creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de finançament” (2011)
En el marc del projecte RURALACTIVA:EMPRENEDORIA RURAL, la Fundació del Món Rural presenta els resultats de l’estudi “Creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en zones rurals: Detecció de nous jaciments i eines de finançament”, que vol ser una eina que contribueixi a repensar les polítiques d’ocupació i de foment de l’emprenedoria al món rural català, en un moment on aquests factors requereixen d’escenaris innovadors i emergents i plantejaments novedosos. La jornada ha estat un instrument de presentació dels resultats i propostes, i alhora un marc de diàleg i reflexió.
Més informació
.........
Educació Emprenedora en l'Escola Rural (inici 2010)
El projecte pretén fomentar la cultura emprenedora al sistema educatiu de les escoles rurals. Es realitzarà una prova pilot d'implementació d'un programa didàctic de foment de la cultura emprenedora.
Més informació
Documents/Presentació Rural Activa 2010_projecte educatiu_def.pdf
.........
“Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves?” (2012)
En aquest enllaç trobareu la diagnosi del projecte ODISSEU sobre les migracions juvenils a Catalunya i les oportunitats d’arrelament a les zones rurals d’origen, així com també un recull comparatiu de casos d’èxit similars en altres països i una visita d’intercanvi d’experiències al programa Place aux jeunes (Quebec). El territori d'estudi de la diagnosi són les comarques Alta Ribagorça, Noguera, Ribera d'Ebre, Ripollès i Solsonès, s'afegeixen les comarques del Priorat i l'Alt Urgell.
Més informació
.........
spacer
separador

  

 

 

 Rudona
 

 

 
spacer
RuralActiva - Emprenedoria rural Fundacio del Mon Rural
www.ruralactiva.net
info@ruralactiva.net
spacer
Copyright 2010 - Fundació del Món Rural
Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a. 25008 Lleida
Tel. 973 229 360 - Fax: 973 229 365
www.fmr.cat  :::  fmr@fmr.cat
spacer
Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya Inicia: per la creació d'empreses
Fons Social Europeu