RuralActiva Entrada  |  Registre           Cerca

 caes
 

RuralActiva

 

   :: El projecte Rural Activa ::

Finançament

En l’àmbit del finançament s’hi treballen aquells elements que ajudin a facilitar l’accés dels emprenedors rurals al finançament en les etapes de creació i creixement de les empreses.

> Veure recursos relacionats
 

  

La creació d’empreses, així com el creixement i la consolidació està lligat a l’accés al finançament. És necessari doncs, fer difusió de les fonts de finançament existents, públiques i privades. D’altra banda, els futurs empresaris han de planificar els diners que necessiten per dur a terme la seva activitat així com tenir una correcta preparació per defensar el projecte davant dels inversors.

Una de les restriccions més importants per al foment d’emprenedoria i la creació d’empreses té a veure amb les dificultats d’accés al finançament. Les noves empreses s’enfronten a problemes importants a l’hora d’obtenir el capital necessari per a iniciar l’activitat, però també per a la consolidació i el creixement. 

Accions

Com finançaré el meu projecte? Crear empresa al món rural (Març 2010, Vic)
Jornada que pretén fomentar el coneixement dels emprenedors rurals per escollir les línies de finançament més adients pel seu negoci, posar de manifest la necessitat d’una correcta planificació del finançament de l’activitat i finalment preparar els emprenedors rurals per defensar el projecte enfront els possibles inversors.
Més informació
.........
Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte? (Desembre 2009, Tortosa)
Jornada que pretén fomentar el coneixement dels emprenedors rurals per escollir les línies de finançament més adients pel seu negoci, posar de manifest la necessitat d’una correcta planificació del finançament de l’activitat i finalment preparar els emprenedors rurals per defensar el projecte enfront els possibles inversors.
Més informació
.........
Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte? (Octubre 2009, Lleida)
Jornada que pretén fomentar el coneixement dels emprenedors rurals per escollir les línies de finançament més adients pel seu negoci, posar de manifest la necessitat d’una correcta planificació del finançament de l’activitat i finalment preparar els emprenedors rurals per defensar el projecte enfront els possibles inversors.
Més informació
.........
  1. Tots els agents del territori destaquen que la informació més demandada pels emprenedors és, sens dubte, la relacionada amb els ajuts i subvencions existents. Sembla que el finançament en general és una de les preocupacions més importants a l’hora de constituir l’empresa, i que fa que en moltes ocasions esdevingui un obstacle a l’hora d’iniciar una determinada activitat econòmica. La demanda d’informació sobre el finançament és prioritària a la necessitat de la realització del Pla d’Empresa.
  2. Durant l’any 2008, les entitats van posar de manifest la desmotivació dels emprenedors per la manca d’accés al crèdit i per les minses expectatives de creixement de l’economia.
  3. Entre els emprenedors, es registra un desconeixement pel tipus de línies de finançament existents. També es detecta manca de criteri per decidir quin és el tipus de crèdit més convenient per la línia de negoci.
  4. Des de les entitats d’assessorament, es realitzen accions informatives sobre les línies d’ajuts i subvencions mitjançant diferents instruments, com per exemple jornades o butlletins de difusió. No es realitzen jornades d’informació sobre el conjunt i diversitat de línies de finançament existents.
  5. Les entitats d’assessorament, en molts casos, no disposen de suficients recursos (accés a la informació, nivell de profunditat de coneixement per part dels tècnics, etc) per realitzar una correcta orientació a l’emprenedor sobre les línies de finançament més adequades a la idea de negoci.  

Els emprenedors rurals per engegar els seus negocis, han d’aconseguir diners per fer front a la inversió inicial i a les despeses generades per l’explotació de l’activitat. És necessari que els empresaris rurals coneguin totes les línies de finançament existents:

  • Finançament : tots aquells mecanismes financers existents (préstecs, crèdits,) que tenen condicions més avantatjoses per a les persones emprenedores.
  • Ajuts i subvencions: quan es crea una empresa, la persona emprenedora pot demanar ajuts i subvencions per complementar el finançament necessari per iniciar l’activitat.
  • Concursos i premis: la idea de negoci es pot presentar a un concurs per comprovar la seva competitivitat alhora que es pot aconseguir publicitat.
  • Incentius fiscals: un cop l’empresa està en marxa, es pot gaudir d’incentius fiscals que permetran millorar els resultats de la nostra empresa.

Finalment, cal remarcar que els emprenedors rurals han de saber generar confiança en els inversors i entitats financeres, per incrementar les possibilitats a obtenir el finançament pel seu projecte.

Per tractar el tema del finançament, s’ha realitzat un cicle de jornades arreu del territori rural català, que ha inclòs activitats en diferents formats per provocar la interacció dels assistents, emprenedors i entitats. Els diferents actes han estat els següents: ponència, workshop, tallers interactius multi-tema de celebració simultània, activitats d’assessorament individualitzat, àrea d’expositors i dinar networking amb entrevista-col•loqui.

La jornada s’ha repetit en tres llocs, tenint en compte les zones territorials catalanes i adaptant els continguts de les activitats a sectors, context empresarial i especificitats de cada zona.
 

spacer
separador

  

 

 

 Rudona
 

 

 
spacer
RuralActiva - Emprenedoria rural Fundacio del Mon Rural
www.ruralactiva.net
info@ruralactiva.net
spacer
Copyright 2010 - Fundació del Món Rural
Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a. 25008 Lleida
Tel. 973 229 360 - Fax: 973 229 365
www.fmr.cat  :::  fmr@fmr.cat
spacer
Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya Inicia: per la creació d'empreses
Fons Social Europeu